Login
English      Slovensko
print

Prilagojeni projekt N1-0210
Uporaba grafov v problemih ohranjevalcev

 

Naslov projekta: Uporaba grafov v problemih ohranjevalcev

Vodja projekta: Bojan Kuzma

Šifra projekta: N1-0210.

Tip projekta: prilagojeni projekt.

Financer: Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS).

Raziskovalno področje (ARRS): 1.01.00 - Naravoslovno-matematične vede / Matematika.

Trajanje projekta: 1. 6. 2021 - 31. 5. 2024.

Cenovna kategorija projekta: B.

Letni obseg projekta: 0.80 FTE (1.367 raziskovalnih ur).

Sicris profil projekta je dostopen tukaj.

Raziskovalne organizacije v okviru katere se izvaja projekt:

Univerza na Primorskem, UP FAMNIT

Člani raziskovalnega projekta:

 

Povzetek projekta:

Predlagani projekt je v grobem razdeljen na 4 dele in raziskuje grafe, inducirane z relacijami ter splošne ohranjevalce na

-normiranih prostorih,

-Hilbertovih C*-modulih,

-matričnih algebrah,

-množicah (ne nujno zveznih) operatorjev, in

-mnogoterostmi povezanimi s specialno teorijo relativnosti.

Bolj natančno, znotraj predlaganega projekta nameravamo:

(1) Preučevati lastnosti grafov, ki jih inducirajo Birkhoff-Jamesova ortogonalnost, Robertsova ortogonalnost ter  močna Birkhoff-Jamesova  ortogonalnost, in klasificirati njihove (linearne) ohranjevalce.

(2) Klasificirati  splošne bijektivne bi-ohranjevalce leve-zvezdica urejenosti na B(H).

(3) Klasificirati aditivne preslikave, ki ohranijo spekter neomejenih linearnih operatorjev na kompleksnih Banachovih prostorih.

(4) Klasificirati preslikave na de Sitter-jevem prostoru, ki geodetke svetlobnega tipa slikajo zopet v geodetke svetlobnega tipa. Injektivnost tovrstnih preslikav bomo privzeli le na vsaki svetlobni geodetki posebej.