Login
English      Slovensko
print

Prilagojeni projekt N1-0208
Avtomorfizmi in izomorfizmi končnih grafov

 

Naslov projekta: Avtomorfizmi in izomorfizmi končnih grafov

Vodja projekta: Istvan Kovacs

Šifra projekta: N1-0208.

Tip projekta: prilagojeni projekt.

Financer: Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS).

Raziskovalno področje (ARRS): 1.01.00 - Naravoslovno-matematične vede / Matematika.

Trajanje projekta: 1. 6. 2021 - 31. 5. 2024.

Cenovna kategorija projekta: B.

Letni obseg projekta: 0.80 FTE (1.367 raziskovalnih ur).

Sicris profil projekta je dostopen tukaj.

Raziskovalne organizacije v okviru katere se izvaja projekt:

Univerza na Primorskem, UP FAMNIT

Člani raziskovalnega projekta:

 

Povzetek projekta:

Kombinatorične strukture z visoko stopnjo simetrije se pogosto preučujejo zaradi uporabnosti, kako v naravoslovnih kot v družbenih vedah. V nekaterih od teh aplikacij je potreba po učinkovitem primerjanju dveh objektov. Matematični model, ki zajema to situacijo, je končni graf z netrivialno simetrijo, osnovna matematična disciplina je algebraična teorija grafov (ATG). Simetrija grafa se meri z njegovo grupo avtomorfizmov, podobnost predmetov se izraža s konceptom izomorfizma grafov. V jedru ATIFG projekta je dobro znan problem Cayleyjevega izomorfizma, ki je dolgoletni odprti problem v ATG. V predlaganem projektu opisujemo nekaj (pod) problemov, ki bodo služili kot usmeritve k iskanju končne rešitve.