Login
English      Slovensko
print

 Raziskovalni program P1-0285
Algebra, diskretna matematika, verjetnostni račun in teorija iger

 

Vodja programa: Dragan Marušič.

Šifra programa: P1-0285.

Financer: Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS).

 

V okviru raziskovalnega programa P1-0285

Člani programa izvajajo tudi druge aktivnosti, kot so

  • organizacija mednarodnih konferenc in poletnih šol,
  • sodelovanje v uredniških odborih mednarodnih znanstvenih revij (predvsem Ars Mathematica Contemporanea, The Art of Discrete and Applied Mathematics),
  • sodelovanje pri izvajanju študijskega procesa na Univerzi na Primorskem, Univerzi v Ljubljani, Univerzi v Novi Gorici in Univerzi v Mariboru,
  • aktivnosti za popularizacijo matematike,
  • vodenje raziskovalnih institucij (rektor UP, prorektor UP, prodekan UP FAMNIT, predstojnik Oddelka za matematiko na UP IAM, predstojnik Oddelka za matematiko na UP FAMNIT).