Login
English      Slovensko
print

Znanstvene objave in citati članov programa P1-0285

 

Podatki o znanstvenih objavah članov raziskovalnega programa P1-0285 in citiranost le-teh so dostopni v Sicris profilu programa.

Znanstveno raziskovalne rezultate člani programa P1-0285 redno predstavljajo na Raziskovalnem matematičnem seminarju (ob ponedeljkih ob 10h na UP FAMNIT) in Seminarju za teorijo grup in kombinatoriko (ob četrtkih ob 17h na UL PEF).