Login
English      Slovensko
print

SARS-CoV-2 in COVID-19 v RS in matematična modeliranja

Člani programske skupine P1-0285 spremljajo razvoj COVID-19 in dnevno objavljajo pregled dogajanja.

Število trenutno okuženih na dan d je ocena za število tistih, ki so kadarkoli bili pozitivno testirani in so najverjetneje še vedno pozitivni na dan d. Natančneje, ocena je dobljena tako, da od vsote vseh pozitivno testiranih (normalizirano) do dneva d odštejemo 80% tistih, ki so bili pozitino testirani (normalizirano) do dneva d-14, kakor tudi tiste, ki so bili odpuščeni iz bolnišnic oziroma so preminuli.

Število okrevancev na dan d predstavlja razliko med vsemi (normalizirano) pozitivno testiranimi do dneva d in številom trenutno okuženih na dan d.

P_0 predstavlja zglajeno razmerje A/B, pri čemer je A vsota vseh (normalizirano) pozitivno testiranih v zadnjih 14 dnevih, medtem ko B predstavlja vsoto 80% tistih, ki so bili pozitivno testirani v dvotedenskem obdobju do pred 14 dnevi, in tistih, ki so bili odpuščeni iz bolnišnice oziroma so preminuli v zadnjih 14 dnevih.

Opomba: število vseh pozitivno testiranih na nek dan je normalizirano glede na povprečno število dnevno opravljenih testiranj v celotnem obdobju.

Video prispevki vodje programske skupine

Vabimo vas tudi k ogledu video prispevkov prof. dr. Dragana Marušiča, ki s pomočjo matematike razloži in lahko predvidi uspešnost omejevanja širjenja koronavirusa Covid-19. Posnetki so nastali: prvi - 12. marca, drugi - 20. marca in tretji - 3. aprila 2020. V začetku drugega tedna v aprilu si bomo lahko ogledali četrti prispevek.