Login
English      Slovensko
print

Novice

 

Univerza na Primorskem je objavila Javni razpis za mlade raziskovalce, ki se bodo usposabljali za pridobitev doktorata znanosti na Univerzi na Primorskem v okviru raziskovalnega programa P1-0285 Algebra, diskretna matematika, verjetnostni račun in teorija iger.

Za mesto mladega raziskovalca lahko kandidirate pri mentorju, ki znanstveno-raziskovalno oziroma pedagoško deluje na UP FAMNIT in na UP IAM:

Kandidati morajo vloge oddati do vključno petka, 16. julija 2018 do 14.00 ure.

Vse informacije in obrazce najdene tukaj.