Login
English      Slovensko
print

Sodelovanja članov programa P1-0285 v bilateralnih projektih

 

Mednarodna vpetost raziskovalnega programa P1-0285 se izkazuje s sodelovanjem pri izvajanju oziroma vodenjem številnih bilateralnih projektov:

 • Analiza ukrivljenih Boolovih funkcij glede na nove metrike, bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in BiH (2021-2023), UP FAMNIT & University of Tuzla.
 • Polenostavne algebre povezane z usmerjenimi grafi in njihove aplikacije, bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in BiH (2021-2023), UP IAM & University of Zenica.
 • Računalniško modeliranje bioloških makromolekul, bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in Kitajsko (2021-2023), UP FAMNIT & Fudan University.
 • Postkvantna kriptoanaliza bločnih šifer, bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in Krajljevino Dansko (2020-2022), UP IAM & DTU Compute.
 • Kode, njihovi ohranjevalci in pripadajoče incidenčne strukture, bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in Hrvaško (2020-2021), UP IAM & Sveučilište u Rjeci.
 • Structural and symmetry properties of graph products, bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in Avstrijo (2020-2022), UP IAM & Montanauniversitat Leoben.
 • Fair division under conflict constrains, bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in Avstrijo (2020-2022), UP IAM & University of Graz.
 • Grafi, politopi in konfiguracije / Graphs, polytopes and configurations, bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in ZDA (2019-2021), UP IAM & University of Alaska Fairbanks.
 • Problem kletk / The cage problem, bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in ZDA (2019-2021), UP IAM & Mississippi State University.
 • Razlikovalno število grafov / Distinguishing number of graphs, bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in ZDA (2019-2021), UP IAM & College of William & Mary.
 • Algebraične karakterizacije in kombinatorične lastnosti (ne)regularnih grafov s tankim modulom s krajiščem nič / Algebraic characterizations and combinatorial properties of (non)regular graphs with thin module of endpoint zero, bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in ZDA (2019-2021), UP IAM & University of Delaware.
 • Gibanja z racionalnimi zlepki nizkih stopenj / Rational spline motions of a low degree, bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in ZDA (2019-2021), UP IAM & Mississippi State University.
 • F-WORM barvanja v hereditarnih grafovskih razredih / F-WORM colorings in hereditary graph classes, bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in ZDA (2019-2021), UP IAM & Troy University.
 • Kemijski grafi na steroidih / Chemical graphs on steroids, bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in ZDA (2019-2021), UP IAM & The Massachusetts College of Liberal Arts (MCLA).
 • Nekateri problemi na hipergrafih, grafih ter igrah / Certain problems in hypergraphs, graphs, and games, bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in ZDA (2019-2021), UP FAMNIT & Rutgers University.
 • Razvoj računalniških algoritmov za simulacije molekulske dinamike makromolekul / Computer Algorithm Development for Molecular Dynamics Simulation of Macromolecules, bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in ZDA (2019-2021), UP FAMNIT & National Institutes of Health.
 • Komplementi povezavno-regularnih grafov: bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in BiH (2019-2020), UP IAM in University of Zenica.
 • Polregularni in kvazi-polregularni avtomorfizmi grafov: bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in BiH (2019-2020), UP IAM in University of Tuzla.
 • Kvazi razdaljno-uravnoteženi grafi: bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in Rusko federacijo (2019-2020), UP IAM in Lomonosov Moscow State University.
 • Uporaba računalniške algebre v algebraični kombinatoriki: bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in Rusko federacijo (2019-2020), IMFM in N.N. Krasovskii Institute of Mathematics and Mechanics, Ural Branch of Russian Academy of Sciences, Yekaterinburg.
 • Razširitve Burnsidovega rezultata: bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in Rusko federacijo (2019-2020), UP IAM in Sobolev Institute of Mathematics of Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences.
 • O grafih, hipergrafih in pozicijskih igrah: bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in Rusko federacijo (2019-2020), UP IAM in National Research University Higher School of Economics.
 • Povezanost razdaljno-biregularnih grafov: bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in Rusko federacijo (2019-2020), UP IAM in Lomonosov Moscow State University.
 • Grupe, sheme in S-kolobarji z CI-lastnostjo: teorija in algoritmi: bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in Rusko federacijo (2019-2020), UP IAM in Steklov Mathematical Institute of Russian Academy of Sciences.
 • Grafi s primitivno group avtomorfizmov: bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in Rusko federacijo (2019-2020), UP IAM in Federal Research Centre 'Computer Science and Control'.
 • Konstrukcija gibanj togih teles z racionalnimi krivujami: bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in Rusko federacijo (2019-2020), UP IAM in Sobolev Institute of Mathematics of Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences.
 • Delno urejene množice, kombinatorika in karakteristični razredi: bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in Rusko federacijo (2019-2020), UP IAM in Lomonosov Moscow State University.
 • Funkcije nad končnimi polji: bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in Nemčijo (2019-2021), UP IAM in Otto-von-Guericke University.
 • Iskanje v grafih, grafovski razredi in posplošitve tetivnosti: bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in Nemčijo (2019-2021), UP IAM in BTU Cottbus-Senftenberg.
 • Strukturne lastnosti Cayleyevih grafov: bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in ZDA (2018-2020), UP IAM in Kennesaw State University.
 • Nivojske funkcije in njihove aplikacije: bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in ZDA (2018-2020), UP IAM in Emory University.
 • Simetrija v metroidih: bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in ZDA (2018-2020), UP IAM in The University of Mississippi.
 • Stopničenje v poltranzitivnih grafih stopnje 4: bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in ZDA (2018-2020), UP IAM in Northern Arizona University.
 • Generiranje grup, teorija števil in delno urejene množice odsekov: bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in ZDA (2018-2020), UP IAM in Washington University in St. Louis.
 • Načrti, kode, grafi in kriptografija - interdisciplinarni pristop v analizi določenih diskretnih struktur: bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in Hrvaško (2018-2019), UP IAM in University of Reka.
 • Razvoj računalniških algoritmov za napovedovanje vezavnih mest pri raziskovanju v farmaciji: bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in Nemčijo (2018-2019), UP FAMNIT in Technische Universität Dresden.
 • Cliques and Spanning Trees under Budget Constraints: bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in Avstrijo (2018-2019), UP IAM in University of Graz.
 • Avtomorfizmi, ki ohranjajo barve: bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in ZDA (2018-2019), UP IAM in Mississippi State University.
 • Hamiltonskost točkovno tranzitivnih grafov: bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in ZDA (2018-2019), UP IAM in Vanderbilt University.
 • Dvodelni razdaljno-regularni grafi z natanko dvema nerazcepnima T-moduloma s krajiščem 2, oba tanka: podprostor MW: bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in ZDA (2018-2019), UP IAM in Seattle University.
 • Študije grafovskih predstavitev: dualni grafi na ploskvah, kartezična dimenzija in odčitljivost grafov: bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in ZDA (2018-2019), UP IAM in Rutgers University.
 • Neparametrična statistika, Brownovo gibanje in analiza: bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in ZDA (2018-2019), UP IAM in University of Washington.
 • Grafovske strukture in učinkoviti algoritmi za optimizacijske probleme: bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in Nemčijo (2017-2019), UP IAM in BTU Cottbus-Senftenberg.
 • Matematične osnove izbranih poglavij naravoslovja: od matematične kemije do diskretne biomatematike (MathChemBio): bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in Nemčijo (2017-2019), UP IAM in University of Leipzig.
 • Obstoj lihih avtomorfizmov v točkovno tranzitivnih grafih: bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in Rusko federacijo (2016-2018), UP IAM in Sobolev Institute of Mathematics, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences.
 • Kvazikrovi in delovanje končnih grup na grafih, II: bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in Rusko federacijo (2016-2018), UP IAM in Sobolev Institute of Mathematics, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences.
 • Matrične strukture relacij: bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in Rusko federacijo (2016-2018), UP FAMNIT in Lomonosov Moscow State University.
 • Razvoj računalniških algoritmov za napovedovanje vezavnih mest pri raziskovanju v farmaciji: bilateralno bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in Rusko federacijo (2016-2018), UP FAMNIT in Institute of Biomedical Chemistry.
 • Koncept dominacije v Cayleyevih grafih: bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in Republiko Turčijo (2016-2018), UP IAM in Gebze Technical University.
 • Krepko razširljivi grafi: bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in BiH (2016-2017), UP IAM in University of Zenica.
 • Poltranzitivni grafi višjih valenc: bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in BiH (2016-2017), UP IAM in University of East Sarajevo.
 • Abstraktni poligonalni kompleksi in njihove reprezentacije: bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in ZDA (2016-2017), UP IAM in Northeastern University.
 • Abstraktni politopi, grupe in ciklične konfiguracje: bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in ZDA (2016-2017), UP IAM in University of Alaska Fairbanks.
 • Nekateri kombinatorični problemi: grafi, hipergrafi in pozicijske igre: bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in ZDA (2016-2017), UP IAM in Rutgers University.
 • Neenakosti prepletanja za simplicialne komplekse: bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in ZDA (2015-2016), UP IAM in Mississippi State University.
 • Določevanje lastnosti termo-hidro-mehansko zgoščenega lesa z dinamično mehansko analizo (DMA): bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in ZDA (2015-2016), UP IAM in US Forest Service, Forest Products Laboratory.
 • Snap.py - Pythonski vmesnik za knjižnico za delo z velikimi omrežji SNAP: bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in ZDA (2015-2016), UP IAM in Stanford University.
 • Kriptografske Boolove funkcije in teorija grafov: bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in ZDA (2015-2016), UP IAM in Naval Postgraduate School.
 • Dvodelni razdaljno-regularni grafi: nerazcepni T-moduli s krajiščem 2: bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in ZDA (2015-2016), UP IAM in University of Wisconsin ­ Madison.
 • Hamiltonskost točkovno tranzitivnih grafov: bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in ZDA (2015-2016), UP IAM in Vanderbilt University.
 • Razvoj računalniških algoritmov za simulacijo molekulske dinamike: bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in ZDA (2015-2016), UP Famnit in NIH/NHLBI/Lab. of Computational Biology.
 • Problemi pakiranja in pokritja v grafih in hipergrafih - raziskovalno sodelovanje med RS in Argentino (2015-2017), UP IAM in Universidad Nacional de Rosario.
 • Strukturni in algoritmični vidiki grafovskih razredov, definiranih preko klik in neodvisnih množic - raziskovalno sodelovanje med RS in Francosko republiko Program PROTEUS (2015-2016), UP IAM in LAMSADE - CNRS UMR 7243 - Université Paris Dauphine.
 • Algebraični aspekti teorije grafov: bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in Republiko Srbijo (2014-2015), UP IAM in University of Niš.
 • Teoretične lastnosti Jadranskih indeksov in Jadranskih matrik: bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in Republiko Hrvaško (2014-2015), UP IAM in Sveučitilišče u Splitu.
 • Novi trendi v teoriji prirejanj: bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in Republiko Turčijo (2014-2016), UP IAM in Boğaziçi University.
 • Uporaba verjetnosti v teoriji grafov in omrežjih: bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in ZDA (2014-2015), UP Famnit in University of California ‐ Davis.
 • Abstraktni poligonalni kompleksi in njihove reprezentacije: bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in ZDA (2014-2015), UP IAM in Northeastern University.
 • Klike, neodvisne množice in grafovski razredi: bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in ZDA (2014-2015), UP IAM in Rutgers University, RUTCOR.
 • Schurove grupe, ločljivi S-kolobarji in uporabi: bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in Rusko federacijo (2014 - 2015), UP IAM in St. Petersburg Department of Steklov Institute of Mathematics of the Russian Academy of Sciences.
 • Cikli in poti v simetričnih grafih: bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in Rusko federacijo (2014 - 2015), UP IAM in Sobolev Institute of Mathematics, Novosibirsk.
 • Kvazikrovi in delovanje končnih grup na grafih: bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in Rusko federacijo (2014 - 2015), UP IAM in Sobolev Institute of Mathematics, Novosibirsk.
 • Simetrija v znanosti osnovna na kombinatorični matematiki: bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in Južno Korejo (2013 - 2014), UP IAM in Yeungnam University.
 • Hamiltonskost točkovno tranzitivnih grafov: bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in ZDA (2013-2014),  UP IAM in Vanderbilt University.
 • Reševanje domneve o skoraj kospektralnosti komponent NEPSa grafov: bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in ZDA (2013-2014),  UP IAM in University of Wisconsin - Madison.
 • Raziskovalno sodelovanje RS - Španija: Permutacijske grupe (2012).
 • Raziskovalno sodelovanje RS - Španija: Krepko regularni (di)grafi in kvazi m-Cayleyevi grafi (2012).
 • Raziskovalno sodelovanje RS - Španija: Matematično modeliranje razvoja cepiva proti virusu HIV (2012).
 • Raziskovalno sodelovanje RS - Kanada: Hamiltonskost Cayleyevih grafov (2012).
 • Raziskovalno sodelovanje RS - Nova Zelandija: Pol-ločno tranzitivni grafi (2012).
 • Raziskovalno sodelovanje RS - Nova Zelandija: Algoritmični aspekti krovnih projekcij (2012).
 • Raziskovalno sodelovanje RS - Mehika: Simetrije grafov in politopi (2012).
 • Raziskovalno sodelovanje RS - Avstralija: Polregularni avtomorfizmi (2012).
 • Raziskovalno sodelovanje RS - Južna Afrika: Enumeracije grafov (2012).
 • Raziskovalno sodelovanje RS - Iran: Polregularni avtomorfizmi (2012).
 • Raziskovalno sodelovanje RS - Švica: Grafovski polinomi (2012).
 • Raziskovalno sodelovanje RS - Nemčija: Schurovski kolobarji v algebraični teoriji grafov (2012).
 • Raziskovalno sodelovanje RS - Izrael: Metode asociativnih shem v algebraični teoriji grafov (2012).
 • Širinski parametri grafov in potence grafov: bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in Argentino (2012-2014), UP IAM in Universidad Nacional de La Plata.

 • Krepko regularni (di)grafi: bilateralno znanstveno-raziskovalno sodelovanje med RS in ZDA (2012-2013), UP IAM in Worcester Polytechnic Institute.
 • Numerične karakterizacije grafovskih lastnosti: bilateralno znanstveno-raziskovalno sodelovanje med RS in ZDA (2012-2013), UP IAM in Rutgers Center for Operations Research.
 • Schurovski in ločljivi Schurovi kolobarji: bilateralno znanstveno raziskovalno sodelovanje med RS in Rusijo (2012-2013), UP IAM in St. Petersburg Department of Steklov Institute of the Russian Academy of Sciences.
 • Matematični modeli evolucijske dinamike nalezljivih bolezni z različnimi načini prenosa: bilateralno znanstveno raziskovalno sodelovanje med RS in Finsko (2012-2013), UP IAM in Department of Mathematics and Statistics, University of Helsinki.
 • Algebraični aspekti simetrije v topologiji in kombinatoriki: bilateralno znanstveno raziskovalno sodelovanje med RS in Južno Korejo (2011-2012), UP IAM in POSTECH.
 • Geometries, graphs, groups and their links II: bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in Republiko Madžarsko (2011-2012), UP PINT in University of Pecs.
 • Algebraične tehnike za tri probleme iz teorije grafov: bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in  Flamsko skupnostjo ter Flamsko regijo (2011-2012), UP PINT in Free university Brussels.
 • Algebraične, topološke in algoritmične metode v klasifikaciji diskretnih struktur: bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in  Republiko Slovaško (2011-2012), UP IAM in Katedra informatiky, FMFI, Univerzita Komenskeho (Jan Bod'a).
 • Raziskovalno sodelovanje RS - Avstralija: Obstoj polregularnih elementov v permutacijskih grupah (2011), UP PINT in University of Western Australia, The University of Newcastle, University of Melbourne.
 • Raziskovalno sodelovanje RS - Izrael: Schurovi kolobarji, koherentne konfiguracije in asociativne sheme (2011), UP PINT in Netanya Academic College.
 • Raziskovalno sodelovanje RS - Izrael: Klike-neodvisne množice in grafovski razredi (2011), UP PINT in Ariel University Center of Samaria.
 • Raziskovalno sodelovanje RS - Kanada: Hamiltonski cikli v Cayleyevih grafih (2011), UP PINT in University of Lethbridge.
 • Raziskovalno sodelovanje RS - Mehika: Mooreovi grafi in kletke (2011), UP PINT in National University of Mexico.
 • Raziskovalno sodelovanje RS - Nova Zelandija: Pol-ločno tranzitivni grafi (2011), UP PINT in University of Auckland.
 • Raziskovalno sodelovanje RS - Španija: Krepko regularni (di)grafi (2011), UP PINT in University of the Basque Country.
 • Raziskovalno sodelovanje RS - Kanada: Simetrija grafov (2011), UP PINT in York University.
 • Raziskovalno sodelovanje RS - Bolgarija: Tempus course "Algebraic Combinatorics, Computability and Complexity" (2011), UP PINT in Podiplomska šola v Sofiji, Bolgarija.
 • Raziskovalno sodelovanje RS - Švica: Adhezijski potencial zgoščenega lesa (2011), UP PINT in Bern University of Applied Sciences.
 • S-kolobarji in njihove aplikacije v algebraični teoriji grafov in končnih geometrijah: bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in Rusijo (2010-2011),  UP PINT in St. Petersburg Department of V. A. Steklov Institute of Mathematics of the Russian Academy of Sciences.
 • Raziskovalno sodelovanje RS - Mehika: Mooreovi graf (2010), UP PINT in National University of Mexico.
 • Raziskovalno sodelovanje RS - Avstralija: Obstoj polregularnih elementov v permutacijskih grupah (2010), UP PINT in University of Western Australia.
 • Raziskovalno sodelovanje RS - Španija: Krepko regularni grafi (2010), UP PINT in University of the Basque Country.
 • Raziskovalno sodelovanje RS - Nova Zelandija: Pol-ločno tranzitivni grafi (2009-2010), UP PINT in University of Auckland.
 • Hamiltonskost točkovno tranzitivnih grafov: bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in ZDA (2011-2012), UP PINT in Ohio State University.
 • Raziskovalno sodelovanje RS - Kanada: Hamiltonski cikli v Cayleyjevih grafih (2010), UP PINT in University of Lethbridge.
 • Tranzitivna delovanja grup z aplikacijami v kombinatoriki: bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in R. Kitajsko (2009-2012),  UP PINT in Beijing Jiaotong University.
 • Polregularni avtomorfizmi v točkovno tranzitivnih grafih: bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in ZDA (2009-2012),  UP PINT in Mississipi State University.
 • Dvodelni razdaljno-regularni grafi: bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in ZDA (2009-2010),  UP PINT in University of Wisconsin - Madison.
 • Točkovno tranzitivni grafi: hamiltonskost in semiregularnost: bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in ZDA (2008-2010),  UP PINT in Ohio State University.
 • Izbrana poglavja iz algebraične kombinatorike: bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in Srbijo (2008-2009),  UP PINT in University of Niš.