Login
English      Slovensko
print

Temeljni raziskovalni projekt J1-7051
Neodvisnost in dominacija v strukturiranih grafovskih razredih

 

Naslov projekta: Neodvisnost in dominacija v strukturiranih grafovskih razredih.

Vodja projekta: Martin Milanič.

Šifra projekta: J1-7051.

Tip projekta: temeljni raziskovalni projekt.

Financer: Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS).

Raziskovalno področje (ARRS): 1.01.00 - Naravoslovno-matematične vede / Matematika.

Trajanje projekta: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2018.

Cenovna kategorija projekta: B.

Letni obseg projekta: 0,94 FTE (1600 raziskovalnih ur).

Sicris profil projekta še ni na voljo.

Raziskovalne organizacije v okviru katerih se izvaja projekt:
Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič,
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta,
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo.

Člani raziskovalnega projekta:

Chiarelli Nina (ARRS šifra: 35452)
Estelyi Istvan (ARRS šifra: 35520)
Hartinger Tatiana Romina (ARRS šifra: 36761)
Hujdurović Ademir (ARRS šifra: 32518)
Kovacs Istvan (ARRS šifra: 25997)
Kutnar Klavdija (ARRS šifra: 24997)
Kuzman Boštjan (ARRS šifra: 23501)
Malnič Aleksander (ARRS šifra: 02507)
Marušič Dragan (ARRS šifra: 02887)
Miklavič Štefko (ARRS šifra: 21656)
Milanič Martin (vodja) (ARRS šifra: 30211)
Orel Marko (ARRS šifra: 25610)
Pisanski Tomaž (ARRS šifra: 01941)
Stevanović Dragan (ARRS šifra: 29820)
Šparl Primož (ARRS šifra: 23341)
Verret Gabriel (ARRS šifra: 28586)
Žerovnik Janez (ARRS šifra: 03430)
 

Povzetek projekta:

V zadnjih nekaj desetletjih je teorija grafov zrasla v eno od osrednjih področij sodobnih znanstvenih raziskav v matematiki. Za njen bliskoviti razvoj je deloma zaslužen naraščajoči pomen tehnologije in omrežij, torej področij, kjer ima teorija grafov številne aplikacije, kot zrelo matematično disciplino pa so jo uveljavili predvsem številni originalni in tehtni prispevki nekaterih najuglednejših raziskovalcev. Skozi vsa ta leta je slovenska šola teorije grafov igrala eno ključnih vlog v globalnem razvoju področja. Njena mednarodna prepoznavnost je dosegla stopnjo, primerljivo s sorodnimi ustanovami iz tehnološko najbolj razvitih svetovnih držav.

Predlagani projekt je osredotočen na strukturno in algoritmično teorijo grafov, s poudarkom na izboru nekaterih klasičnih in sodobnih obetavnih raziskovalnih smeri na preseku teorije grafov in teoretičnega računalništva: problem neodvisne množice v hereditarnih grafovskih razredih; študij cene povezanosti za probleme neodvisnosti in dominacije; študij grafovskih razredov, definiranih preko klik in neodvisnih množic, vključno s CIS grafi in ekvistabilnimi grafi; študij grafovskih razredov, definiranih preko problemov dominacije; računska zahtevnost in algoritmi za probleme dominacije. Poleg naštetih področij bo projekt vključeval tudi raziskovalno delo na drugih vejah teorije grafov, vključno z algebraično teorijo grafov.